بانك ملی ایران به منظور تسهیل امور بانكی مشتریان، سقف انتقال وجه را در سامانه‌های الكترونیكی خود افزایش داد.
سقف انتقال وجه در حساب‌های بانك ملی ایران از طریق سیستم بانكداری اینترنتی (سبا) اعم از انتقال وجه به حساب خود شخص، سایر اشخاص و یا كارت‌ به كارت مبلغ 3 میلیارد ریال شد.

پیش از این سقف انتقال وجه درون بانكی از این طریق به حساب خود شخص 2 میلیارد ریال، سایر اشخاص یك میلیارد ریال و كارت به كارت مبلغ 30 میلیون ریال بود.
همچنین سقف انتقال وجه درون بانكی خدمات اینترنتی از طریق كارت به كارت از 10 میلیون ریال به 100 میلیون ریال افزایش یافت. این سرویس در حال حاضر از طریق بخش خدمات الكترونیكی و گزینه خدمات مبتنی بر كارت سایت بانك ملی ایران قابل دسترسی است.
گفتنی است مشتریان جهت انتقال وجه درون بانكی از طریق خودپرداز به حساب خود و یا دیگران محدودیتی ندارند.
پیش از این سقف انتقال وجه درون بانكی از طریق خودپرداز 50 میلیون ریال بوده است.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 1 اسفند 1391    | توسط:    |    |
نظرات()